Powrót

Kto pokrywa koszt tłumaczenia dokumentów potwierdzających staż pracy?

Czy pracodawca może zażądać tłumaczenia przysięgłego na język polski dokumentacji pracy z Wielkiej Brytanii? Kto pokrywa koszt takiego tłumaczenia?

Pracodawca może zażądać tłumaczenia przysięgłego na język polski dokumentacji pracy na podstawie ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r. Art. 1 oraz art.7 § 1 pkt.1 i 2 stanowi, iż to język polski jest językiem urzędowym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Należy również pamiętać, iż tylko tłumaczenie przysięgłe może stanowić wiarygodne tłumaczenie dokumentu, art. 13 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego Dz. U. Nr 273, poz. 2702.


Koszty tłumaczenia przysięgłego ponosi pracownik.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.