Powrót

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-03-21

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego (ustawowego lub prywatnego) dotyczy wszystkich osób na stałe zamieszkujących w Niemczech.

Obowiązkiem ubezpieczenia są objęci m.in. pracownicy etatowi, emeryci i renciści, uczący się zawodu, jak również osoby otrzymujące w tym kraju zasiłek dla bezrobotnych.

Po utracie zatrudnienia, o opłacanie składek należy zadbać osobiście (ubezpieczenie dobrowolne/rodzinne/rejestracja w urzędzie pracy).

Warto pamietać, aby w przypadku zakończenia zatrudnienia, czy wyrejestrowania z urzędu pracy i wyjazdu z Niemiec, koniecznie zakończyć umowę ze swoim ubezpieczycielem (kasą chorych) ponieważ obowiązek ubezpieczenia nie wygasa automatycznie.

 

Niewyrejestrowanie z kasy chorych

Jeżeli z powodu wyjazdu z Niemiec nie zadbamy o formalności związane z wyrejestrowaniem z ubezpieczenia, składki zdrowotne nadal będą naliczane, co w konsekwencji może doprowadzić do zadłużenia, które trzeba będzie spłacić.

Nieuiszczenie zaległości w opłatach skutkuje najczęściej wezwaniem sądowym do ich uregulowania. Może ono do dotrzeć nawet po kilku miesiącach od daty opuszczenia Niemiec.

Dodatkowo, nieopłacanie składek może również przełożyć się na naliczenie opłat dodatkowych za zwłokę lub pozbawienie prawa do innych świadczeń, otrzymywanych w Niemczech.

 

Transfer zasiłku a prawo do ubezpieczenia

Osoby posiadające prawo do transferu zasiłku dla bezrobotnych, nadal pozostają ubezpieczone w Niemczech. Nie powinny więc przed wyjazdem do Polski (na okres transferu) wyrejestrowywać się z kasy chorych.

Wyrejestrowania z rejestru ubezpieczonych w kasie chorych powinny dokonać po zakończeniu transferu zasiłku, jeśli zdecydowały, że nie będą wracać do Niemiec. O tym fakcie powinny również powiadomić niemiecki urząd pracy, który w okresie trwającego transferu opłacał składki.

Ważne jest też, aby ustalić czy wyrejestrowania po zakończeniu transferu dokona urząd pracy, czy należy tę kwestię uregulować samodzielnie.

W przypadku wątpliwości warto zasięgnąć porady u swojego ubezpieczyciela.

 

Anna Gawrylik (Powroty.gov.pl)