Powrót

Język polski, język prosty

Nie ma trudnych języków – tak twierdzą naukowcy. Ich tezę potwierdza przeszło dziesięć tysięcy obcokrajowców, którzy od 2004 roku przystąpili do egzaminu z języka polskiego jako obcego. Z okazji Dnia Języka Ojczystego przedstawiamy kilka ciekawych faktów o nauce języka Sienkiewicza, Miłosza i Szymborskiej.

Czytaj więcej na stronach serwisu         

Źródło: Serwis internetowy Ambsady RP w Londynie, „Język polski, język prosty”, 21.02.2018