Powrót

Język polski - jeden z najtrudniejszych języków świata

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-07-11

Ze względu na poziom skomplikowania (m.in. gramatykę, ortografię, interpunkcję, wymowę) język polski stawia się w czołówce języków obcych, których nauka przysparza najwięcej problemów. Jak można go opanować?

 

Język polski jest trudny do nauki przede wszystkim ze względu na gramatykę. Posiada skomplikowaną deklinację (7 przypadków: mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik, wołacz) oraz 5 rodzajów (rodzaj męski, żeński i nijaki oraz męskoosobowy i niemęskoosobowy, które występują w liczbie mnogiej). Problematyczna jest także odmiana czasowników przez osoby, czy wyrażanie czasu przeszłego, teraźniejszego i przyszłego. Trudne są zaimki i przyimki. Dodatkowo fleksja, składnia, odmiana liczebników, końcówki żywotne i nieżywotne, a także nieprzebrana ilość odmiennych zaimków.

Kolejnym problemem jest opanowanie ortografii i interpunkcji. Trzeba poznać reguły i zasady używania ż – rz, h-ch, ó-u.

W języku polskim występuje też dużo synonimów, czyli wyrazów bliskoznacznych, które są na tyle zbliżone, że można jednym zastąpić drugie w odpowiednim kontekście. Synonimami są np. słowa „barwa” i „kolor”, które znaczą dokładnie to samo, jednakże różni je sposób zastosowania, np. barwa głosu lub barwa uczuciowa (nie mówi się kolor głosu lub kolor uczuciowy).

Wiele trudności przysparza też wymowa. Np. takie słowa jak bezwzględny czy zmartwychwstanie na pierwszy rzut oka wyglądają na nie do wymówienia dla kogoś, kto uczy się języka. Dużą trudność sprawiają także litery ą, ę, ć, ś, ń, sz, rz (ż), które są problematyczne w użyciu ze względu na szeleszczącą wymowę.

 

Jak nauczyć się języka polskiego?

Żeby opanować podstawy języka polskiego, należy poświęcić przynajmniej kilka miesięcy. Niekoniecznie trzeba od razu zapisywać się na kurs językowy. Można zacząć naukę samodzielnie w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Najważniejsze to „osłuchać się” z językiem. Oglądać polskie filmy, programy i słuchać piosenek z tekstami w języku polskim. Przebywać wśród ludzi, którzy mówią po polsku i próbować  z nimi rozmawiać. Warto zacząć od alfabetu i prostych słów. Chodzi o to, żeby mózg przyzwyczaił się do nowych dźwięków, rytmu i intonacji. Można spróbować prowadzić notatnik językowy i zapisywać w nim słowa, zdania czy określenia, które w ciągu dnia nas zaciekawiły, czy były potrzebne do wykonania jakiejś czynności. Innymi, łatwo dostępnym narzędziami, są aplikacje na smartfony ułatwiające naukę, fiszki, gry, podcasty. Można wybrać opcję, która najbardziej się sprawdzi i przypadnie nam do gustu.

 

Czy język polski należy do najtrudniejszych języków świata?

Niektórym nauka języka przychodzi szybciej, innym wolniej. Faktem jest, że języka obcego zbliżonego do ojczystego jest łatwiej się nauczyć. Czechom, Rosjanom czy Ukraińcom mniej trudności sprawi opanowanie języka polskiego niż Japończykom, Francuzom czy Anglikom, którym nasz język będzie całkowicie obcy, zarówno w piśmie, wymowie, jak i gramatyce. Języki z tej samej rodziny zawsze są łatwiejsze do nauki, choćby z uwagi na podobne słownictwo.

Istnieje wiele subiektywnych list, które określają jaki język jest najtrudniejszy, biorąc pod uwagę wiele kategorii. Bardzo często znajduje się na nich, i to w czołówce, język polski. Problem z przyswojeniem mają nie tylko obcokrajowcy, ale i rodzimi użytkownicy tego języka. UNESCO szacuje, że nawet 77 proc. Polaków ma problem ze zrozumieniem czytanego po polsku tekstu, a jedynie 2 proc. Polaków jest sprawnych językowo. Nic więc dziwnego, że i obcokrajowcy uważają ten język za trudny.

 

Justyna Krasowska (Powroty.gov.pl)

 

Źródło:

https://www.national-geographic.pl/artykul/najtrudniejsze-jezyki-swiata-iloma-z-nich-wladasz?page=2
https://podroze.onet.pl/porady/jezyk-polski-jeden-z-najtrudniejszych-jezykow-swiata/dl12eyk
https://bookland.com.pl/Blog/post/najlatwiejsze-i-najtrudniejsze-jezyki-swiata
https://pl.babbel.com/pl/magazine/najtrudniejszy-jezyk-swiata
https://www.language-link.pl/blog/175/najtrudniejsze-jezyki-swiata
http://migrant.poznan.pl/pl/aktualnosci/uczyc-sie-jezyka-polskiego-latwo-przyjemnie/
https://eskk.pl/blog/ktore-jezyki-obce-sa-najlatwiejsze-do-nauki