Działalność gospodarcza Działalność gospodarcza

Powrót

Jakie ulgi przysługują mi ze względu na inwestycję?

Po 3 latach wracam do Polski. Planuję założyć własny biznes w województwie wielkopolskim. Posiadam działkę, czy w związku z tym mogę uzyskać jakieś ulgi na zabudowę?

Większość samorządów gmin udziela ulg inwestycyjnych dla osób zainteresowanych terenami inwestycyjnymi zlokalizowanymi na terenie danej gminy. Mogą to być m. in.:

  • ulgi ustawowe - przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku podatkowego w roku podatkowym, w którym obiekt został oddany do użytkowania;
  • niskie podatki i opłaty lokalne;
  • korzystne dla inwestorów stawki podatkowe;
  • korzystne dla inwestorów opłaty lokalne;
  • możliwość rozłożenia na raty podatku, jeżeli inwestor znalazł się w trudnej sytuacji finansowej zagrażającej jego egzystencji na rynku;
  • możliwość rozłożenia na raty zaległości podatkowej, jeżeli inwestor znalazł się w trudnej sytuacji finansowej zagrażającej jego egzystencji na rynku;
  • możliwość przesunięcia terminów płatności podatku, jeżeli inwestor znalazł się w trudnej sytuacji finansowej zagrażającej jego egzystencji na rynku;
  • częściowe lub całkowite zwolnienie z podatku od nieruchomości;
  • zwolnienie od podatku gruntowego

W celu uzyskania informacji na temat dostępnych dla Pani ulg inwestycyjnych prosimy o kontakt z gminą, na terenie której znajduje się posiadana przez Panią działka.

W związku z realizacją planowanej inwestycji możliwe jest otrzymanie pożyczki z Funduszu Pożyczkowego Województwa Wielkopolskiego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Informacje na temat aktualnych projektów zamieszczone są na stronie: http://www.warp.org.pl .

Ponadto powiatowe urzędy pracy udzielają pomocy finansowej na stworzenie miejsc pracy i szkolenie pracowników.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.