Powrót

Jakich formalności musi dopełnić obywatel USA, aby legalnie podjąć pracę w Polsce?

Czy do podjęcia legalnej pracy w Polsce, obywatelowi USA wystarczy jedynie pozwolenie na pracę?

Niezależnie od potrzeby posiadania zezwolenia na pracę lub jej braku obywatel USA musi mieć odpowiedni status pobytowy. Należy mieć na uwadze, że uprawnienie do wjazdu i pobytu bezwizowego, jakie mają w Polsce obywatele USA, nie dotyczy pobytu w celu wykonywania pracy. Potrzeba wówczas wizy w celu wykonywania pracy.

Na podstawie ustawy z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006, nr 234, poz. 1694 z późn. zm) można określić, jakie dokumenty będą do tego wymagane:
Art. 29. 1. Wiza w celu wykonywania pracy może być wydana cudzoziemcowi, który przedstawi zezwolenie na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.