Formalności przed powrotem Formalności przed powrotem

Powrót

Jaka jest różnica między drukiem E 104 a drukiem E 205?

Jaka jest różnica między drukiem E 104 a drukiem E 205? Pracowałem za granicą w Estonii i otrzymałem druk E 104 potwierdzający 2 lata i 2 miesiące ubezpieczenia, a na druku E 205 jest wykazany okres ubezpieczenia rok i 6 miesięcy. Czy okresy wykazane w druku E 104 nie powinny być tożsame z okresami na druku E 205?

Formularz E 104 to zaświadczenie dotyczące sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub zamieszkania sporządzane dla potrzeb uzyskania świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa, śmierci, inwalidztwa. Dokument ten wypełnia i przekazuje instytucja właściwa państwa,  w którym zostały przebyte okresy zatrudnienia lub zamieszkania,  które to zgodnie z ustawodawstwem tego państwa dają prawo do świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa.

Natomiast formularz E 205 to zaświadczenie dotyczące przebiegu ubezpieczenia, sporządzane dla potrzeb uzyskania świadczeń emerytalno-rentowych. Dokument ten wypełnia i przekazuje instytucja właściwa państwa, w którym zostały przebyte okresy zatrudnienia lub zamieszkania, które to zgodnie z ustawodawstwem tego kraju uwzględniane są  przy ustalaniu prawa oraz obliczaniu wysokości świadczeń emerytalno-rentowych.

Dlatego też wymiar okresów wykazanych w formularzach E 104 i E 205 przez instytucje właściwe danego Państwa członkowskiego UE może być różny, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym państwie.

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.