Przeprowadzka Przeprowadzka

Powrót

Jak przewieźć skunksa z Niemiec?

Ostatnia aktualizacja: 05.06.2020 r. (Główny Inspektorat Weterynarii)

Skunksa nie można traktować jak zwierzę towarzyszące w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003.

Planowane przemieszczenie jest przemieszczeniem handlowym w rozumieniu przepisów UE, dlatego też odpowiednie wymagania są określone w art. 4 dyrektywy 92/65/EWG. Dlatego należałoby się udać do niemieckich służ weterynaryjnych w celu uzyskania świadectwa zdrowia na to przemieszczenie handlowe zwierzęcia objętego dyrektywy 92/65/EWG. Ponadto, przewożenie skunksa bez usuniętych gruczołów, które wydzielają cuchnącą wydzielinę służącą tym zwierzętom do odstraszania napastników, naraża ewentualnie osoby obsługujące lub będące w bezpośredniej bliskości tego zwierzęcia na opryskanie przez tą wydzielinę. Dlatego też przewoźnik (który podejmie się transportu) tych zwierząt powinien zapewnić takie warunki, by niepotrzebne nie niepokoić tego zwierzęcia i zapewnić mu dobrostan, a także by inne osoby nie były poszkodowane podczas transportu.

Dodatkowo, w przypadku zwierząt gatunków chronionych, objętych Konwencją Waszyngtońską (CITES), winny towarzyszyć im stosowne dokumenty. Organem odpowiedzialnym za udzielanie informacji w tym zakresie jest Ministerstwo Środowiska.

 

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.