Powrót

Jak długo trwa procedura rejestracji pobytu obywatela UE i jakie wiążą się z nią opłaty? (4)

Jeśli do wniosku dołączysz wszystkie wymagane dokumenty, sprawa zostanie rozpatrzona nie wcześniej niż po upływie 30 dni.