Powrót

Irlandia – zaświadczenie o odprowadzonych składkach

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-04-15

Zaświadczenie o odprowadzonych składkach w Irlandii (Contribution Statement) to podsumowanie historii ubezpieczenia społecznego zależnego od wynagrodzeń (Pay Related Social Insurance). Zawiera ono szczegółowe informacje na temat liczby składek PRSI odprowadzonych do końca ostatniego roku podatkowego oraz liczby otrzymanych kredytów, np. z tytułu otrzymywanych w danym roku świadczeń.

Zaświadczenie o składkach (Contribution Statement) pomaga zapoznać się z uprawnieniami do emerytury państwowej i pomóc w jej wyliczeniu. Przyspiesza to w późniejszym czasie złożenie wniosku o emeryturę.

Pozwala również sprawdzić, czy wykazano w nim wszystkie składki i/lub kredyty za lata, w których pracowaliśmy lub pobieraliśmy świadczenia po to, aby nie opóźniać wypłaty emerytury w momencie podjęcia decyzji o złożeniu o nią wniosku.

 

Jak uzyskać dokument z zestawieniem składek?

Najszybszym sposobem jest złożenie wniosku online, przez stronę MyWelfare.ie.

Wniosek można również złożyć w Department of Social Protection lub w lokalnym Intreo.

 

Różnice pomiędzy „contribution” a „credit”

Jedno i drugie pojęcie odnosi się do odprowadzanej składki, z tym że z różnych tytułów.

„Contribution” to cotygodniowa składka odprowadzana z tytułu pracy w ramach zatrudnienia podlegającego ubezpieczeniu. Terminu „zatrudnienie podlegające ubezpieczeniu” używa się do opisania zatrudnienia, w przypadku którego istnieje obowiązek opłacania składki PRSI, znanej również pod nazwą „stamps”.
 
Osoby prowadzące działalność gospodarczą (self-employed) opłacają składki klasy S i odprowadzają je bezpośrednio do urzędu skarbowego.
 
Jeszcze innym rodzajem tej składki jest „Long-Term Carers Contribution”, która odnosi się do okresów opieki nad osobami niezdolnymi do pracy. Składki odprowadzane za opiekunów tych osób mogą być wykorzystane wyłącznie na poczet emerytury państwowej i pod warunkiem, że okres ich odprowadzania wynosi 20 lat.
 
„Credit” to składka odprowadzana wobec osób podlegających ubezpieczeniu, które nie są w stanie kontynuować opłacania składek PRSI z tytułu zatrudnienia. Są one przyznawane m.in. osobom w okresach niezdolności do pracy, bezrobotnym, otrzymującym określone świadczenia społeczne czy uczestniczącym w programach aktywizujących zawodowo.
 
Mogą one zostać przyznane w celu wypełnienia luki pomiędzy okresami zatrudnienia podlegającego ubezpieczeniu.


Jakie informacje zawiera dokument?

W zaświadczeniu o odprowadzanych składkach znajdują się szczegółowe informacje na temat opłaconych składek przez pracodawcę, składek opłaconych w ramach samozatrudnienia, składek powiązanych z otrzymanymi świadczeniami z opieki społecznej z tytułu sprawowania opieki oraz składek wliczanych na poczet przyszłej emerytury państwowej.
 

 

Anna Gawrylik (Powroty.gov.pl)
 

 

Źródło: https://www.gov.ie/en/publication/0fbf7-request-a-contribution-statement/