Powrót

Informacja o kształceniu w polskim systemie oświaty osób przybywających z zagranicy

Uczniowie przybywający z zagranicy, zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy są przyjmowani do publicznych szkół na podstawie zagranicznych dokumentów potwierdzających uczęszczanie do szkoły za granicą bądź ukończenie kolejnego etapu kształcenia bez konieczności dokonywania ich nostryfikacji.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: MEiN, "Informacja o kształceniu w polskim systemie oświaty osób przybywających z zagranicy", 15.03.2023