Formalności po powrocie Formalności po powrocie

Powrót

Czy zostaną mi uznane kwalifikacje zawodowe po pracy za granicą?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r. (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Witam, mieszkam w Norwegii od 10 lat. W Polsce skończyłam gimnazjum, a w Norwegii szkołę zawodową, po której pracuję w szkole podstawowej jako asystentka ucznia. Chodziłam do szkoły 2 lata, po czym mialam 2 lata praktyk i egzamin zawodowy. Moje pytanie brzmi: czy mam szansę na pracę w szkole w Polsce z moim zawodem? Czy jest jakaś mozliwość zatwierdzenia mojego zawodu w Polsce? Czy jednak jeśli chciałabym pracować w szkole lub przedszkolu w Polsce to musze skonczyć tam studia?

Prawo unijne określa  sposób uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskanych na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej w celu podjęcia pracy w jednym z państw członkowskich (dotyczy także EOG i Szwajcarii). Głównym aktem prawnym regulującym ten obszar jest dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.). Jeżeli dany zawód jest w Polsce regulowany (patrz: Baza zawodów regulowanych) osoba, która uzyskała kwalifikacje w innym państwie członkowskim potrzebuje ich oficjalnego uznania. W takim przypadku uznania dokonują właściwe organy przyjmującego państwa członkowskiego. Warunkiem uznania kwalifikacji zawodowych jest posiadanie pełnego prawa wykonywania zawodu w państwie ich uzyskania.

W przypadku zawodów nieregulowanych decyzję o uznaniu podejmuje pracodawca, który zamierza zatrudnić danego pracownika. W takiej sytuacji nie jest potrzebna żadna oficjalna decyzja organu właściwego.

Nauczyciel  jest w Polsce zawodem regulowanym w związku z tym osoba, która chce pracować w tym zawodzie w Polsce, a nabyła prawo do jego wykonywania w innym państwie członkowskim UE musi przejść procedurę uznania kwalifikacji zawodowych.

Kwestie związane z dostępem do zawodu nauczyciela znajdują się w kompetencjach Ministerstwa Edukacji Narodowej – poniżej kontakt:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Kształcenia Ogólnego
Aleja Szucha 25
00-918 Warszawa

Phone: + 48 22/34-74-141
Fax:  +48 22/628-81-36
e-mail: sekretariat.dko@men.gov.pl

 

Informacje w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych znajdują się na stronie internetowej MNiSW.

 

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.