Powrót

Gdzie można wnioskować o wydanie dowodu osobistego? (3)

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć wyłacznie w Polsce w dowolnym organie gminy niezależnie od miejsca zameldowania.