Powrót

Gdzie i jakie dokumenty złożyć, aby potwierdzić prawo stałego pobytu w Polsce? (3)

Większość spraw legalizujących pobyt cudzoziemców w Polsce prowadzą urzędy wojewódzkie.