Powrót

Formularz U2 cz. 3 - Procedura transferu zasiłku

Dziś omawiamy transfer zasiłku dla osób bezrobotnych. Czyli to, jakie kroki muście wykonać, żeby móc w Polsce pobierać zasiłek przyznany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz EOG. Zapraszam!