Powrót

Formularz E 104

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-04-25

Formularz E 104

Formularz E 104 stosuje się przy rozpatrywaniu uprawnień do świadczeń pieniężnych na wypadek choroby (zasiłku chorobowego) i macierzyństwa (zasiłku macierzyńskiego).

Jest to zaświadczenie o przebytych okresach ubezpieczenia, wydawane w celach sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub zamieszkania.

Formularz E104 służy do wymiany informacji o przebytych okresach ubezpieczenia między zainteresowanymi instytucjami państw członkowskich UE/EFTA, tj. instytucją, do systemu której zamierza przystąpić dana osoba a instytucjami, w których osoba ta była uprzednio ubezpieczona.


Formularz E-104 nie jest wydawany na wniosek osoby zainteresowanej, dokument ten może być wystawiony wyłącznie w przypadku wystąpienia z wnioskiem przez zainteresowaną instytucję.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.