Powrót

Faire Mobilität w Niemczech

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-02-20

Faire Mobilität („Uczciwa Mobilność”) to organizacja polityczna działająca w Niemczech, która pomaga wyegzekwować sprawiedliwe i uczciwe warunki pracy oraz wynagradzania pracowników z krajów Europy Środkowej i Wschodniej będących członkami UE na niemieckim rynku pracy.

Jeśli doświadczyłeś sytuacji, w których:

  • pracodawca nie wypłaca części lub całego wynagrodzenia albo nie płaci za nadgodziny,
  • stawka godzinowa jest zaniżona (poniżej płacy minimalnej),
  • mieszkasz w złych warunkach i/lub bez umowy najmu,
  • pracodawca potracą nieadekwatną kwotę za czynsz, nie wręcza pisemnej umowy o pracę i nie zgłasza do ubezpieczenia społecznego

zgłoś się do poradni Faire Mobilität.

 

Faire Mobilität rozpoczęło działalność w 2011 roku jako projekt związkowy, w ramach którego stopniowo powstawały poradnie doradcze, w których pracownicy mobilni są informowani (często w swoim ojczystym języku) i wspierani w zakresie prawa pracy i prawa socjalnego.

 

Gdzie znajdę Faire Mobilität?

Faire Mobilität działa w 12 lokalizacjach: w Berlinie, Dortmundzie, Erfurcie, Frankfurcie nad Menem, Grünheide, Kilonii, Mannheim, Monachium, Norymberdze, Rhedzie-Wiedenbrück i Stuttgarcie.

 

Jakiego rodzaju wsparcie można uzyskać w kontakcie z placówką doradczą?

Placówki doradcze informują o przepisach prawa na rynku pracy, oferując bezpłatne poradnictwo w kilku językach (w razie potrzeby z udziałem tłumacza). Udzielają informacji niezależnie od przynależności związkowej, działają we współpracy ze związkami zawodowymi zrzeszonymi w DGB (Niemiecka Konfederacja Związków Zawodowych) w zakresie prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego.

Dodatkowo, każda z placówek posiada specyficzne pole kompetencji branżowej. Obszary te dotyczą m.in.: przemysłu motoryzacyjnego, branży budowlanej, przemysłu mięsnego, sprzątania obiektów, transportu i logistyki, pracy tymczasowej czy oddelegowania pracowników.

 

Sposoby kontaktu z Faire Mobilität

Z punktami porad można kontaktować się telefonicznie lub pocztą elektroniczną od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00 - 12:00 oraz 13:00 - 18:00. W piątek punkty działają w godzinach 9:00 - 12:00 oraz 13:00 - 17:00.
 
Porady z zakresu prawa pracy lub prawa socjalnego odbywają się po wcześniejszym umówieniu terminu lub w godzinach ustalonych konsultacji telefonicznych. Informacje na temat godzin pracy konsultantów oraz numery kontaktowe znajdują się na stronach poszczególnych lokalizacji.

 

Anna Gawrylik (Powroty.gov.pl)

 

Źródło: Faire Mobilität