Powrót

Emerytura

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2023-10-11

Emerytura

Polacy, którzy pracowali w Polsce, a także w Austrii, są objęci wspólnotową koordynacją systemów ubezpieczenia społecznego.

Przykład

Koordynacja systemów ubezpieczenia społecznego dotyczy na przykład Polaka, który przez 20 lat wykonywał pracę w Polsce, a następnie przez kolejne 3 lata pracował w Austrii (opłacając składkę emerytalną), a następnie wrócił do Polski i przepracował kolejne 7 lat, by w wieku 65 lat ubiegać się o przyznanie emerytury.

Warto wiedzieć

Emeryci i renciści mają prawo otrzymywać swoje świadczenia w miejscu zamieszkania, bez względu na to, na terytorium którego państwa członkowskiego mieszkają.

Jeśli osoba ubiega się o świadczenia na podstawie przepisów prawnych państwa członkowskiego, a jej okresy ubezpieczenia w tym państwie nie są wystarczające do nabycia prawa do świadczeń, to instytucja tego państwa uwzględnia również okresy ubezpieczenia (lub zamieszkania) przebyte przez tę osobę we wszystkich innych państwach członkowskich, niezależnie od tego, w ilu państwach członkowskich były opłacane składki.

Jeżeli osoba zainteresowana przyznaniem emerytury ma w Austrii okres ubezpieczenia krótszy niż rok, właściwa instytucja austriacka nie będzie ustalała uprawnień takiej osoby do emerytury. Ten krótki okres ubezpieczenia zostanie jednak uwzględniony przez instytucje innych państw członkowskich, np. Polski.

Podstawową zasadą jest obowiązek złożenia wniosku w kraju miejsca pobytu zainteresowanego w chwili jego składania.
W przypadku gdy wnioskodawca mieszka w Polsce i posiada okresy ubezpieczenia (pracy) w Polsce oraz w innych krajach członkowskich UE, np. w Austrii, właściwą jednostką jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a dokładniej wyznaczony przez prezesa ZUS oddział:

Oddział ZUS w Tarnowie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

ul. Kościuszki 32
33-100 Tarnów
Numer telefonu do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: (22) 560 16 00 - koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem
telekomunikacyjnym.

Istnieje też możliwość złożenia wniosku do oddziału ZUS w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej. Oddział przekaże wniosek – po uprzednim skompletowaniu – do rozpatrzenia właściwej jednostce organizacyjnej ZUS.

Nie istnieje, co do zasady, jeden właściwy dokument potwierdzający nasze okresy ubezpieczenia (pracy), który należałoby uzyskać przed powrotem z Austrii do Polski. Do wniosku o emeryturę dołączyć należy również wszystkie posiadane dokumenty dotyczące zatrudnienia lub ubezpieczenia otrzymane od pracodawców lub instytucji ubezpieczeniowych w ramach stosowania ustawodawstwa wewnętrznego danego państwa, a także informacje o numerze ubezpieczenia społecznego.

Warto wiedzieć

Po złożeniu przez nas wniosku o przyznanie emerytury w Polsce wszystkie państwa, w których pracowaliśmy, odrębnie ustalą nasze uprawnienia emerytalne i o swoich decyzjach poinformują na drukach SED P6000 ZUS. Następnie organ ten prześle do nas zbiorczy druk SED P7000 z informacjami zebranymi z innych krajów oraz kopie poszczególnych decyzji z wszystkich państw, w których pracowaliśmy. Formularz ten będzie zawierał także informację o terminie i sposobie złożenia ewentualnego odwołania od decyzji poszczególnych państw.

 

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wydział Konsularny Ambasada RP w Wiedniu


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.