Powrót

Czym jest Employment History?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-08-03

W Employment History (historii zatrudnienia) znajdują się informacje o pracodawcach, firmach, zajmowanych stanowiskach, okresach zatrudnienia i wynagrodzeniach pracownika. Do czego może przydać się ten dokument i kiedy można o niego wnioskować?

Osoba, która chce otrzymać wykaz swojej historii zatrudnienia w Wielkiej Brytanii może zwrócić się do brytyjskiego HM Revenue and Customs z wnioskiem o wydanie Employment History. Dokument ten będzie nam potrzebny, gdy  np. wnioskujemy o odszkodowanie z tytułu:

  • urazu doznanego w miejscu wykonywania pracy,
  • wypadku drogowego/komunikacyjnego,
  • zaniedbania medycznego,
  • innego, niewymienionego powyżej powodu.

 

Wniosek można złożyć samodzielnie lub może to w naszym imieniu zrobić prawnik czy też agent podatkowy.

W celu uzyskania dokumentu należy wypełnić wniosek i przesłać go do brytyjskiego HMRC na adres wskazany w formularzu.
 
Jeżeli składamy wniosek korzystając z pośrednictwa adwokata lub agenta podatkowego, musimy udzielić im na to pisemnej zgody w formie upoważnienia i dołączyć do wniosku.

Historia zatrudnienia osoby zmarłej

Wniosek o historię zatrudnienia można też złożyć odnośnie osoby, która zmarła, jeśli mamy prawo dochodzenia roszczeń z tytułu odszkodowania w sprawie swojego majątku:

  • w ramach roszczenia z tytułu obrażeń ciała lub wypadku śmiertelnego,
  • w ramach systemu płatności Diffuse Mesothelioma (jest to płatność, w związku ze zdiagnozowaną chorobą związaną z azbestem, międzybłonniakiem).

 
Procedura wygląda podobnie – wypełniony wniosek dotyczący formularza historii zatrudnienia osoby zmarłej wysyłamy do HMRC. Adres znajduje się w formularzu.
 
W przypadku gdy nie uzyskaliśmy informacji z urzędu po czterdziestu dniach od dnia złożenia wniosku zaleca się kontakt z brytyjską instytucją w jeden ze wskazanych sposobów na tej stronie.

 

Źródło: www.gov.uk

 


Anna Gawrylik, Powroty.gov.pl


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.