Rodzina Rodzina

Powrót

Czy w procedurze przysposobienia (adopcji) cudzoziemca, nabywa on obywatelstwo polskie z chwilą przysposobienia?

Ostatnia aktualizacja: 21.10.2020 r. (Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców )

Czy w przypadku przysposobienia cudzoziemca, który ukończył 16 lat i wyraził zgodę na przysposobienie, nabywa on obywatelstwo polskie z chwilą przysposobienia?

W przedstawionej sytuacji (ukończone 16 lat), cudzoziemiec nie nabywa obywatelstwa polskiego.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.