Przeprowadzka Przeprowadzka

Powrót

Czy samochody sprowadzane jako mienie przesiedleńcze muszą spełnić normy euro?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r. (Ministerstwo Finansów)

W przypadku sprowadzenia pojazdu z państwa niebędącego państwem członkowskim UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA - strony umowy o EOG, wymagane jest przeprowadzenie okresowego badania technicznego przez pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium UE, stosownie do regulacji art. 81 ww. ustawy. 

Z pytania wynika, że wskazane samochody marki Volvo i BMW są pojazdami już zarejestrowanymi, co oznacza, iż w przypadku ich sprowadzenia na terytorium RP i rejestracji będą podlegały warunkom technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Poziomy emisji zanieczyszczeń gazowych pojazdów znajdujących się w eksploatacji określa załącznik nr 2 do wymienionego rozporządzenia.  Wartości te są weryfikowane w toku okresowych badań technicznych zgodnie z pkt 10.2 i 10.3 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. 

W przypadku spełnienia tych wymagań, zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu będzie potwierdzać organowi rejestrującemu możliwość dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego. Ponadto określane w UE dopuszczalne poziomy emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych (tzw. normy euro) dotyczą pojazdów nowych, sprzedawanych i rejestrowanych po raz pierwszy na terytorium UE. Parlament Europejski ustanawia stale nowe wartości maksymalne dla emisji substancji szkodliwych przez samochody osobowe.

 

 

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.