Podatki Podatki

Powrót

Czy samochód sprowadzony jako mienie przesiedleńcze, wprowadzony do ewidencji środków trwałych, będzie mógł być zwolniony z akcyzy?

Czy samochód sprowadzony jako mienie przesiedleńcze, wprowadzony do ewidencji środków trwałych, będzie mógł być zwolniony z akcyzy? 

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r.

Czy zostaną spełnione warunki zwolnienia z akcyzy, jeżeli przed upływem 12 miesięcy samochód osobowy sprowadzony z innego kraju UE do Polski jako mienie przesiedleńcze zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych w działalności gospodarczej osoby fizycznej na jej nazwisko?  

Jeżeli przed upływem 12 miesięcy samochód zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych w działalności gospodarczej osoby fizycznej na jej nazwisko należy zauważyć, co następuje.

Artykuł 110 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym reguluje zwolnienie od podatku akcyzowego samochodu osobowego przywożonego z innego kraju Unii Europejskiej w ramach tzw. mienia przesiedlenia.

Zwolnienie to obwarowane zostało następującymi warunkami:

  • samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego tej osoby;
  • samochód osobowy służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego jej pobytu w państwie członkowskim Unii Europejskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu;
  • osoba ta przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu celnego dowód potwierdzający spełnienie warunku mówiącego o tym, że auto służyło wcześniej tej osobie do użytku osobistego;
  • samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub w jakikolwiek inny sposób oddany do użytku osobie trzeciej przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia jego przywozu na terytorium kraju;
  • samochód osobowy został nabyty lub wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami dotyczącymi opodatkowania obowiązującymi w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym osoba fizyczna miała miejsce zamieszkania, a przy wywozie nie zastosowano zwolnienia od akcyzy lub zwrotu podatku.

Odnosząc się do sprawy wprowadzenia samochodu osobowego do ewidencji środków trwałych w działalności gospodarczej osoby fizycznej na jej nazwisko, kluczowym warunkiem wymagającym rozpatrzenia przy ewentualnym zastosowaniu zwolnienia będzie ten mówiący o zakazie sprzedaży, wynajęcia lub oddania do użytku w inny sposób osobie trzeciej przed upływem 12 miesięcy od dnia jego przywozu do kraju.

Artykuł 100 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym wprowadza szeroką definicję sprzedaży. Sprzedażą jest nie tylko sprzedaż w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ale m.in. również użycie samochodu osobowego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. 

Mając to na uwadze należy uznać, że używanie samochodu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym wprowadzenie auta do ewidencji środków trwałych, sprawia, że zostaje naruszony jeden z warunków zastosowania zwolnienia akcyzowego (art. 110 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym). W konsekwencji taki samochód nie może korzystać ze zwolnienia akcyzowego.

Podstawa prawna: 

Ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U z 2009 r. nr 3, poz. 11 z późn. zm.) 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.