Przeprowadzka Przeprowadzka

Powrót

Czy rozliczenie podatkowe jest wymagane jako dokument poświadczający roczny pobyt zagranicą?

Wracam do Polski z mieniem przesiedleńczym, mam dokumenty potwierdzające mój pobyt w USA z Konsulatu RP. Słyszałem jednak, że trzeba również mieć rozliczenie podatkowe za ubiegły rok, a ja pracowałem różnie dorywczo. Czy ten dokument jest konieczny do wglądu w Polsce?

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-09-11

Kwestie dotyczące stosowania zwolnień celnych zawarte są w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. UE nr L 324 z 10.12.2009 str. 23). Zwolnienie z należności celnych przywozowych rzeczy wchodzących w skład tzw. mienia przesiedlenia uregulowane jest w art. 3 –11 ww. rozporządzenia.

Jednym z  warunków, o których mowa w powołanych wyżej przepisach rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, jest warunek nieprzerwanego zamieszkiwania przez osobę zainteresowaną poza Wspólnotą, przez okres co najmniej 12 miesięcy, co wynika z art. 5 ww. rozporządzenia.

W celu udokumentowania co najmniej dwunastomiesięcznego okresu zamieszkiwania poza Wspólnotą osoba przesiedlającą się z kraju trzeciego może przedłożyć organowi celnemu wszelkie wiarygodne dokumenty potwierdzające ten fakt, m.in. zaświadczenie konsularne, zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające opłacanie podatku przez co najmniej rok, wizę, umowę o pracę, umowę najmu mieszkania itp. Przepisy prawa celnego nie stanowią natomiast o obowiązku przedkładania oprganom celnym rozliczenia skarbowego w celu udokumentowania przez osobę przesiedlającą się dwunastomiesięcznego okresu zamieszkiwania w państwie trzecim.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.