Powrót

Czy pobierając zasiłek, tzw. „kosiniakowe” można podjąć pracę na umowę zlecenie?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r.

Przepisy nie zabraniają podjęcia zatrudnienia w formie wymienionej przez Panią umowy. Należy jednak pamiętać, że podjęcie pracy nie powinno ograniczać sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Wszystko więc zależy od rodzaju wykonywanej działalności i godzin w jakich się odbywa.

Warto skontaktować się z urzędem, który świadczenie wypłaca z prośbą aby zajął stanowisko w konkretnej sprawie. Zgodnie bowiem z ustawą o świadczeniach rodzinnych świadczenie rodzicielskie nie przysługuje m.in. w przypadku gdy osoba ubiegająca się oświadczenie rodzicielskie lub osoba pobierająca świadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki.

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.