Rodzina Rodzina

Powrót

Czy po zawarciu związku małżeńskiego za granicą mogę mieć ślub w polskim urzędzie stanu cywilnego, żeby zalegalizować małżeństwo w Polsce?

Czy po zawarciu związku małżeńskiego w USA (urzędowo) mogę mieć ślub w polskim urzędzie stanu cywilnego, żeby zalegalizować małżeństwo w Polsce?  

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2020 r.

Małżeństwo zawarte poza granicami RP można formalnie zarejestrować w polskim rejestrze stanu cywilnego, przedkładając stosowne dokumenty do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. W konsekwencji, nie jest możliwe powtórne zawarcie małżeństwa z tą samą osobą przed polskim kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Informacje na temat rejestracji można znaleźć na tej stronie.

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.