Finanse osobiste Finanse osobiste

Powrót

Czy osoba małoletnia może przewieźć przez granicę środki pieniężne?

Czy osoba małoletnia może przewieźć przez granicę środki pieniężne?

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2020 r.

Jak informuje Ministerstwo Finansów, ani prawo krajowe (art. 18 ustawy z 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe - Dz.U. nr 141, poz. 1178 z późn. zm.) ani prawo Unii Europejskiej (rozporządzenie nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty – Dz.Urz. UE L 309 z 25.11.2005, str. 9) nie zawierają przepisu, który zabraniałby osobom małoletnim przewożenia przez granicę państwową środków pieniężnych, czy też ograniczałby prawo przewozu do jakiejś kwoty i wieku małoletniego.  

W omawianych przepisach nie chodzi jednak o uprawnienie do przewozu przez granicę państwową środków pieniężnych, lecz o obowiązek ich zgłoszenia, jeżeli ich łączna wartość przekracza określony w tych przepisach limit 10.000 euro.  W określonych sytuacjach może zatem powstać wątpliwość, czy obowiązek ten jest wykonywany, czy nie dochodzi do jego obejścia np. przez posługiwanie się osobami trzecimi do przewozu środków pieniężnych, które normalnie, ze względu na ich łączną wartość, powinny być zgłoszone organom celnym przez osobę, która dopuszcza się takiego postępowania.

Wydaje się, że w podejrzanych sytuacjach organy celne mogą, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy Prawo dewizowe, podejmować czynności kontrolne i sprawdzać czy przewóz środków pieniężnych przez granicę państwową odbywa się zgodnie z przepisami. Czynności te, zgodnie z wymienionym art. 20 ust. 1 ustawy Prawo dewizowe, są  podejmowane przez organy celne na zasadach i w trybie kontroli celnej. 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.