Rodzina Rodzina

Powrót

Czy opieka nad starszą osobą w Polsce może być zaliczona do stażu pracy liczonego do nabycia praw emerytalnych, ewentualnie na jakich warunkach?

Ostatnia aktualizacja: 06.11.2020 r. (ZUS)

Od 2012 roku pracuję w Niemczech jako opiekunka osób starszych. W marcu przyjechałam do Polski z powodu pandemii i od tego czasu opiekuję sie tutaj 88-letnią osobą, na co mam umowę w postaci aktu notarialnego. Czy opieka taka może być zaliczona do stażu pracy liczonego do nabycia praw emerytalnych, ewentualnie na jakich warunkach?

Z  treści pytania wynika, że świadczy Pani w Polsce usługi opiekuńcze nad osobą starszą wymagającą opieki, na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Świadczenie takich usług bez opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe skutkuje brakiem możliwości uwzględnienia okresu wykonywania tych usług do stażu ubezpieczeniowego mającego wpływ na prawo do świadczeń emerytalno-rentowych oraz na ich wysokość.

Jeżeli umowa na usługi opiekuńcze, którą Pani zawarła nie rodzi skutków ubezpieczeniowych, tzn. nie są z jej tytułu odprowadzane składki na Pani ubezpieczenie emerytalno-rentowe, to okresy świadczenia usług opiekuńczych nie będą miały wpływu na Pani emeryturę, czy rentę w Polsce. W celu uzyskania informacji dotyczących objęcia Pani w Polsce ubezpieczeniem emerytalno-rentowym powinna się Pani skontaktować z najbliższą Pani miejscu zamieszkania placówką ZUS.

 

 
 

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.