Formalności po powrocie Formalności po powrocie

Powrót

Czy obywatel polski z podwójnym obywatelstwem może w Polsce posługiwać się amerykańskimi dokumentami? Jako obywatel jakiego kraju będzie traktowany po powrocie z emigracji?

Czy obywatel polski z podwójnym obywatelstwem może w Polsce posługiwać się amerykańskimi dokumentami? Jako obywatel jakiego kraju będzie traktowany po powrocie?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r.

Przepisy prawa regulujące kwestie obywatelstwa polskiego zawarte są w Konstytucji  Rzeczypospolitej Polskiej oraz w ustawie z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z dnia 14 lutego 2012 r. z późn.zm).
Prawo polskie nie uznaje podwójnego obywatelstwa obywateli polskich. O ile prawo polskie nie zakazuje obywatelom polskim uzyskania obywatelstwa obcego, czy to poprzez urodzenie czy proces naturalizacji, polskie władze uznawać będą jedynie polskie obywatelstwo takiej osoby.

Art. 3 ww. ustawy wskazuje, że obywatel Polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec RP takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie. Obywatel Polski nie może wobec władz polskich powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki.

W Polsce obowiązuje zasada wyłącznego obywatelstwa. Oznacza to, że w kraju jest Pan traktowany jak polski obywatel, posługuje się polskimi dokumentami, a w USA - amerykańskimi. 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.