Rodzina Rodzina

Powrót

Czy po ukończeniu szkoły za granicą po powrocie do Polski mogę przystąpić do polskiej matury?

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2020 r.

Czy po ukonczeniu egzaminow AS w Wielkiej Brytanii można podejść do matury w Polsce?

Instytucją właściwą do udzielenia szczegółowych odpowiedzi w sprawie zasad uznawania świadectw i dyplomów wydanych za granicą i ich poświadczenia jest właściwe ze względu na miejsce zamieszkania kuratorium oświaty. Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej można znaleźć podstawowe informacje na ten temat, np. tu: https://www.gov.pl/web/edukacja/uznawanie-wyksztalcenia-uzyskanego-za-granica.

Do egzaminu maturalnego może przystąpić osoba, której świadectwo potwierdza wykształcenie średnie i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych, niezależnie od tego, czy zostało zdobyte w kraju, czy za granicą.

Osoba zainteresowana powinna, najpóźniej do 31 grudnia, złożyć we właściwej  okręgowej komisji egzaminacyjnej deklarację przystąpienia do egzaminu (druk do pobrania ze stron oke i CKE ok. 10 września) i kopię świadectwa wraz z kopią poświadczenia (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem). Dyrektor OKE na piśmie wyznaczy zainteresowanemu szkołę, w której zostanie przeprowadzony egzamin.

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.