Formalności przed - Irlandia Formalności przed - Irlandia

Powrót

Czy kobieta powracająca do kraju musi zapłacić za poród?

Czy kobieta powracająca po 4 latach pobytu w Irlandii musi zapłacić za poród w kraju? Czy istnieje jakaś możliwość, aby koszt porodu został pokryty w ramach zagranicznego ubezpieczenia zdrowotnego?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r.

W przypadku, w którym głównym celem przyjazdu kobiety do Polski okaże się poród, wówczas będzie ona zobowiązana do pokrycia jego kosztów we własnym zakresie. Na podstawie EKUZ kobiecie nie przysługują świadczenia planowane (poród zalicza się do tego rodzaju świadczeń). W takim przypadku przed wyjazdem z państwa członkowskiego warto postarać się o dokument przenośny S2, na podstawie którego ubezpieczyciel z państwa członkowskiego pokryje koszty porodu w ramach przepisów o koordynacji. Koszty leczenia pokryte w ramach systemu koordynacji sprawią, że kobieta będzie traktowana tak samo, jak polska ubezpieczona.

Jeżeli instytucja państwa członkowskiego wystawi dokument przenośny S2 (na poród i połóg) lub inny dokument, w którym zobowiąże się do pokrycia kosztów porodu, wówczas polski szpital posiadający umowę z NFZ, rozliczy koszty porodu z ubezpieczycielem państwa członkowskiego. Przed powrotem należy również zwrócić się do instytucji w państwie członkowskim, która zajmuje się finansowaniem świadczeń zdrowotnych, w celu uzyskania pełnej informacj na temat tego co należy zrobić, by poród w Polsce odbył się na koszt państwa członkowskiego.

Odnośnie uzyskania ww. dokumentów należy pytać we właściwych instytucjach państwa członkowskiego zajmujących się świadczeniami z tytułu opieki zdrowotnej – w przypadku poszczególnych państw członkowskich są to odpowiednio instytucje odpowiadające NFZ.

Po porodzie, sytuacja ubezpieczeniowa kobiety, która zdecydowała się na poród w Polsce, nie ulegnie zmianie. Zarówno jej, jak i dziecku będą przysługiwały świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o koordynacji. W praktyce oznacza to że zarówno matka, jak i dziecko będą mieli prawo do świadczeń niezbędnych z medycznego punktu widzenia podczas planowanego pobytu.

Dziecku ubezpieczonemu w innym państwie członkowskim podczas pobytu w Polsce przysługują świadczenia opieki zdrowotnej niezbędne podczas pobytu (czyli te, których nie można odłożyć w czasie poza planowany pobyt).

Aby uzyskać prawo do ubezpieczeń zdrowotnych po powrocie do Polski, obowiązkowo trzeba posiadać tytuł do ubezpieczenia np. podjąć zatrudnienie, być zleceniobiorcą, prowadzić działalność gospodarczą, być osobą zarejestrowaną w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Można także być członkiem rodziny osoby ubezpieczonej w Polsce lub w krajach czlonkowskich. W przypadku bycia członiem rodziny osoby ubezpieczonej w krajach członkowskich (np. męża) należy posiadać dokument S1, na podstawie którego można korzystać ze świadczeń zdrowotnych na terenie Polski w pełnym zakresie.
Więcej informacji na temat formularzy znajdzie Pani na stronie NFZ.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.