Zdrowie Zdrowie

Powrót

Czy emeryt (emerytura francuska) po powrocie do Polski na stałe może korzystać z bezpłatnej służby zdrowia?

Czy emeryt (emerytura francuska) po powrocie do Polski na stałe może korzystać z bezpłatnej służby zdrowia?

Jeśli jest Pan ubezpieczony w innym kraju UE np. we Francji, a zamieszkuje na terenie Polski wówczas, powinien Pan w kraju ubezpieczenia otrzymać dokument przenośny S1 (dawny formularz E 106), który należy zarejestrować w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia i na jego podstawie uzyskiwać wszystkie świadczenia, które przysługują osobom ubezpieczonym w Polsce. 

Do czasu uzyskania dokumentu przenośnego S1 (dawnego formularza E 106), ale po złożeniu wniosku o dokument ten, nawet za pośrednictwem oddziału wojewódzkiego NFZ, powinien Pan dostać świadczenia niezbędne w czasie Pana pobytu w Polsce na podstawie karty EKUZ.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.