Rodzina Rodzina

Powrót

Co zrobić, aby odzyskać dzieci, które żona bez mojej zgody wywiozła do Włoch i jest tam już ponad rok, nie pozwalając mi się z nimi kontaktować?

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2020 r.

Co zrobić, aby odzyskać dzieci, które żona bez mojej zgody wywiozła do Włoch i jest tam już ponad rok, nie pozwalając mi się z nimi kontaktować?

Jeśli posiada Pan prawa rodzicielskie, a wyjazd żony za granicę z dziećmi miał miejsce bez zgody Pana jako drugiego rodzica, to może Pan złożyć wniosek o wydanie dzieci w trybie konwencji haskiej o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę, ratyfikowanej przez Polskę i Włochy.

W myśl tej konwencji wywiezienie dziecka do innego państwa bez zgody drugiego rodzica, któremu przysługuje władza rodzicielska może zostać uznane za uprowadzenie dziecka, a to skutkuje koniecznością przymusowego oddania dziecka.

Informacje na temat pomocy w sprowadzeniu dziecka uprowadzonego za granicą znajdują się na tej stronie obywatel.gov.pl.

W razie szczegółowych pytań w tej sprawie należy kontaktować się z właściwym ze względu na Pana miejsce zamieszkania sądem okręgowym lub bezpośrednio z Departamentem Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Sprawiedliwości (dane kontaktowe: tel.: +48 (22) 461 62 30, fax: +48 (22) 461 62 31, e-mail: sekretariat.DWM@mrpips.gov.pl).

Podstawa prawna:
Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r. (Dz.U. z 1995 r. nr 108 poz. 528).


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.