Zdrowie Zdrowie

Powrót

Co powinienem zrobić aby po powrocie z Irlandii do kraju, prowadzić w Polsce leczenie i rehabilitację?

W związku z wypadkiem przy pracy w Irlandii, wróciłem do Polski i podjąłem leczenie. W tym czasie otrzymywałem z Irlandii zasiłek wypadkowy a następnie przez rok zasiłek chorobowy.
Proszę o informację, co powinienem zrobić aby po powrocie z Irlandii do kraju, prowadzić w Polsce leczenie i rehabilitację związaną z uszkodzeniem kręgosłupa, czy istnieje konieczność wyrobienia karty EKUZ lub opłacania składek na ubezpieczenie w Polsce?

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2020 r.

W kwestii związanej z leczeniem i rehabilitacją po powrocie do Polski informuję jak niżej:

Z tak zadanego pytania nie wynika wprost gdzie jest Pan ubezpieczony i gdzie Pan obecnie zamieszkuje. Zatem odpowiedź nie może być szczegółowa.

Sytuacja 1
Jeżeli podlega Pan w dalszym ciągu ubezpieczeniu w Irlandii i zamierza leczyć skutki wypadku przy pracy w Polsce, musi Pan zaopatrzyć się w dokument przenośny DA1 (dawny formularz E 123) "ZAŚWIADCZENIE O UPRAWNIENIU DO ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA W RAZIE WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH". Na jego podstawie będzie mógł Pan leczyć się w zakresie wskazanym przez instytucję, która formularz wystawiła.
Więcej informacji o dokumencie przenośnym DA1 (dawnym formularzu E 123) znajdzie Pan na stronie NFZ.
 

Sytuacja 2
Jeżeli nie podlega Pan ubezpieczeniu w Irlandii, świadczenia w Polsce będą udzielane na zasadach wynikających z polskich przepisów na podstawie uzyskanego tytułu - ubezpieczenie dobrowolne, pracownik najemny, działalność gospodarcza na własny rachunek, członek rodziny, bezrobotny.

EKUZ uprawnia wyłącznie do świadczeń niezbędnych z medycznego punktu widzenia w trakcie tymczasowego pobytu.

Ponadto należy pamiętać, iż nie można być ubezpieczonym w więcej niż jednym państwie członkowskim.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.