Formalności po powrocie Formalności po powrocie

Powrót

Chcę zarejestrować auto przywiezione z Wielkiej Brytanii – jaka jest procedura?

Chcę zarejestrować auto przywiezione z Wielkiej Brytanii – jaka jest procedura?

Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta (w miastach na prawach powiatu - prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę firmy. Należy zgłosić się do Wydziału Komunikacji. Właściciel samochodu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium RP w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Lista dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy, zależy od tego, czy pojazd został sprowadzony z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, czy spoza jej terytorium.

Wykaz niezbędnych do rejestracji pojazdu dokumentów znajduje się na stronie odpowiedniego dla Państwa urzędu. 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.