Powrót

BLIŻEJ POLSKI - WSPARCIE KANDYDATÓW NA REPATRIANTÓW

Kurs przygotowawczo – informacyjny dla kandydatów na repatriantów i ich rodzin w procesie przygotowania do wyjazdu do Polski (w tym wzrost kompetencji językowych, wiedza o funkcjonowaniu polskiego rynku pracy, wsparcie w kontaktach z gminami) i osiedlenie się w niej na stałe, a także ułatwienie integracji i adaptacji w społeczeństwie polskim.

Czytaj więcej na stronach serwisu

Źródło: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", „BLIŻEJ POLSKI - WSPARCIE KANDYDATÓW NA REPATRIANTÓW”, 19.05.2022