Powrót

Jak przenieść zagraniczny zasiłek dla bezrobotnych do Polski?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-11-15

Zakończyłeś pracę w kraju należącym do Unii Europejskiej i planujesz powrót do Polski? Zastanawiasz się gdzie ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych: w kraju ostatniego zatrudnienia, czy w ojczyźnie?

Jeśli pracowałeś za granicą i zamierzasz wrócić do Polski powinieneś ubiegać się o zasiłek w kraju ostatniego zatrudnienia. Twoje świadczenie nabyte za granicą może zostać przeniesione do Polski po przeprowadzce.

 

Zarejestruj się w zagranicznym urzędzie pracy

Zanim wrócisz do Polski zarejestruj się w instytucji ds. zatrudnienia w kraju, w którym pracowałeś (odpowiednik urzędu pracy w Polsce). Właściwy europejski urząd zbada Twoje prawo do zasiłku dla bezrobotnych na podstawie dostarczonych przez Ciebie dokumentów, uzyskanych od pracodawcy na zakończenie pracy, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, odcinków wypłat i innych, w zależności od kraju.

Pamiętaj, że o zasiłek dla bezrobotnych w pierwszej kolejności powinieneś starać się w kraju ostatniego zatrudnienia. Jeśli przyjedziesz do ojczyzny bez prawa do zagranicznego zasiłku, może się okazać, że w Polsce nie nabędziesz prawa do tego świadczenia lub ubieganie się o nie będzie utrudnione. Uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych w Polsce, po bezpośrednim zatrudnieniu w innym kraju UE, będzie uzależnione m.in. od tego czy zostaniesz uznany za osobę powracającą. Oznacza to, że urząd pracy będzie sprawdzał, czy pomimo wykonywania pracy za granicą Twoim miejscem zamieszkania (centrum interesów życiowych) pozostawała Polska. Ten warunek może być przez Ciebie niespełniony, dlatego tak ważne jest, aby nabyć zasiłek w kraju, w którym ostatnio pracowałeś.

W sytuacji kiedy zarejestrujesz się w urzędzie za granicą i nabędziesz tam prawo do zasiłku, jeszcze co najmniej przez 4 tygodnie będziesz musiał wstrzymać się z wyjazdem. Jeśli chciałbyś jednak wyjechać przed upływem wspomnianego terminu, odpowiedni urząd może wyrazić zgodę na wyjazd, np. w sytuacji, gdy chcesz towarzyszyć partnerowi lub małżonkowi w podróży. Jeśli zawnioskujesz o skrócenie tego okresu, urząd może, choć nie musi, wyrazić zgodę.

 

Złóż wniosek o dokument PD U2 w kraju ostatniego zatrudnienia

Po 4 tygodniach od rejestracji w urzędzie pracy (lub wcześniej jeśli urząd się na to zgodził) możesz  złożyć wniosek o wydanie dokumentu PD U2 oraz deklarację wyjazdu z kraju. Wniosek składasz w instytucji ds. zatrudnienia, w której jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna. Po otrzymaniu zgody na transfer zasiłku, urząd wyda Ci potwierdzenie w postaci formularza U2. Gdy już go otrzymasz, będziesz mógł wyjechać do Polski, choć to nie koniec formalności.

 

Wróć do Polski i zarejestruj się jako poszukujący pracy

Po powrocie do Polski musisz zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zameldowania, a jeśli nie posiadasz meldunku – na obszarze powiatu, w którym przebywasz. Zwróć uwagę, żeby zarejestrować się w Polsce jako osoba poszukująca pracy, a nie  bezrobotna. Status osoby bezrobotnej masz wciąż za granicą. Pamiętaj, że masz tylko 7 dni (licząc z dniem wyjazdu) na rejestrację w urzędzie. Przekroczenie tego terminu może wiązać się z utratą prawa do zasiłku. Podczas rejestracji to Ty musisz pamiętać o wyborze odpowiedniego statusu.

 

Przekaż dokumenty do wojewódzkiego urzędu pracy

Ostatnim krokiem jest wizyta w wojewódzkim urzędzie pracy, gdzie powinieneś przedstawić potwierdzenie zgody na transfer zasiłku w postaci formularza U2 oraz decyzję o nabyciu statusu osoby poszukującej pracy w Polsce. WUP powiadomi właściwy zagraniczny urząd pracy o terminie Twojej rejestracji w Polsce, a ten jeśli formalności zostały dopełnione uruchomi transfer Twojego zasiłku.

 

Aktywnie poszukuj pracy w Polsce

Od teraz wypłatą zasiłku zajmie się właściwy urząd ds. zatrudnienia, który przyznał zasiłek. Wypłata nastąpi raz w miesiącu na Twoje konto bankowe. Ty możesz zająć się poszukiwaniem pracy w Polsce, a zasiłek będzie wpływał przez 3 miesiące. Istnieje możliwość przedłużenia wypłaty zasiłku nawet do 6 miesięcy (pod warunkiem posiadania do niego prawa), ale za zgodą instytucji właściwej i na Twoją prośbę. Masz prawo wystąpić z wnioskiem o przedłużenie transferu do krajowych służb zatrudnienia w kraju, w którym przyznano Ci status osoby bezrobotnej, koniecznie przed upływem pierwszych 3 miesięcy transferu. Musisz wiedzieć, że nie wszystkie kraje zgadzają się przedłużyć ten termin. Unijne przepisy o koordynacji nie określają szczególnych okoliczności, w których okres transferu zasiłku powinien zostać przedłużony. Większość krajów udzielających zgody na przedłużenie terminu stosuje jednak jasne kryteria oceny wniosków. Mogą więc na przykład poprosić Cię o przedstawienie:

  • dowodów poświadczających wszystkie Twoje próby znalezienia pracy podczas pierwszych 3 miesięcy pobytu w Polsce;
  • dowodów na to, że masz duże szanse na znalezienie pracy w Polsce, jeśli będziesz miał więcej czasu;
  • informacji na temat możliwości zatrudnienia na rynku pracy w kraju.

Pamiętaj, że wypłatą zasiłku zajmuje się urząd ds. zatrudnienia, który przyznał świadczenie, a nie urząd pracy w Polsce.

 

Jeszcze nie wszystko stracone...

Jeśli nie zdążyłeś  zawnioskować o wydanie dokumentu PD U2 przed wyjazdem do Polski, możesz zgłosić się do Wydziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w wojewódzkim urzędzie pracy z prośbą o potwierdzenie w Twoim imieniu prawa do transferu zasiłku. Pamiętaj, że w tym przypadku zanim udasz się do WUP-u, musisz również koniecznie zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy w terminie do 7 dni od powrotu do Polski. Decyzję o zgodzie na transfer wydaje wyłącznie zagraniczna instytucja.

 

Justyna Krasowska, Powroty.gov.pl


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.