Rodzina Rodzina

Powrót

Jak uzyskać zgodę na paszport dla dzieci bez udziału ojca (jestem po rozwodzie).

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2020 r.

Zasadniczo pod wnioskiem o wydanie paszportu dla małoletniego dziecka powinni podpisać się matka i ojciec. Dopuszczalnym sposobem jest też złożenie wniosku przez tylko jednego z rodziców przy jednoczesnym okazaniu w urzędzie paszportowym pisemnej zgody drugiego z rodziców. Podpis na zgodzie musi zostać potwierdzony przez notariusza, konsula albo urzędnika punktu paszportowego.

Jeśli oboje rodzice są co do tego zgodni to podpisują stosowny wniosek paszportowy w organie wydającym paszporty i w dalszej kolejności otrzymują paszport dla dziecka.

Organ paszportowy wyda paszport bez zgody drugiego rodzica tylko w wypadku, gdy:

  • drugi rodzic nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona.

Gdy żadna z powyższych sytuacji nie miała miejsca wówczas można podjąć jeden z następujących kroków prawnych:

  • złożyć wniosek o zastąpienie zgody drugiego rodzica zezwoleniem sądu na wydanie paszportu;
  • złożyć wniosek o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców.

Jednak dopiero z prawomocnym orzeczeniem sądu można udać się do organu paszportowego, który po przeprowadzeniu stosownej procedury powinien wydać paszport dla dziecka.

Organ paszportowy może żądać zgody obojga rodziców na wydanie paszportu ich małoletniemu dziecku nawet gdy na podstawie orzeczenia sądu władza rodzicielska drugiego rodzica została ograniczona.

Więcej informacji znajduje się na stronie gov.pl.

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.