Powrót

„Nowy Start w Małopolsce z EURESem”

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2024-06-10

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie rozpoczął realizację projektu „Nowy Start w Małopolsce z Euresem”, którego celem jest wsparcie reemigrantów w aktywizacji zawodowej. Wzmocnienie ich świadomości w zakresie korzyści społecznych i ekonomicznych związanych z podjęciem zatrudnienia w Małopolsce.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba spełniająca poniższe kryteria:

 • obywatel/ka Polski, który/a ukończył/a 18 rok życia,
 • przebywał/a za granicą minimum 6 miesięcy,
 • powrócił/a do Małopolski w ciągu ostatnich 12 miesięcy z kraju Unii Europejskiej i/lub Norwegii, Islandii, Liechtensteinu lub planuje powrócić w najbliższym czasie,
 • pozostaje bez pracy, w dniu przystąpienia do projektu.

 

 

Oferta projektu:

 • diagnoza potrzeb z opracowaniem Indywidualnego Planu Edukacyjno-Zawodowego;
 • wsparcie w procesie adaptacji społeczno-zawodowej;
 • poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe;
 • uzupełnienie lub nabycie kwalifikacji lub kompetencji adekwatnych do potrzeb małopolskiego rynku pracy – dofinansowania w wysokości 95% do szkoleń (bony szkoleniowe);
 • wsparcie asystenta EURES, w tym pomoc w korzystaniu z bazy ofert pracy EURES w celu znalezienia pracy w Polsce;
 • usługi specjalistyczne, w tym m.in. indywidualne wsparcie psychologiczne, tłumaczenia przysięgłe dokumentów, usługi wspierające proces uruchamiania działalności gospodarczej w Polsce lub przeniesienia działalności z zagranicy do Małopolski itp.;
 • pomoc w potwierdzeniu kwalifikacji i kompetencji lub nostryfikacji dyplomu, w szczególności tych zdobytych za granicą.

 

Osoby, które spełniają powyższe kryteria i są zainteresowane ofertą, mogą skontaktować się z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków; tel. 500 573 931, e-mail: powroty@wup-krakow.pl

 • Doradca zawodowy/konsultant z Krakowa – tel. 737 192 937
 • Doradca zawodowy/konsultant z Tarnowa - tel. 690 260 640
 • Doradca zawodowy/konsultant z Nowego Sącza – tel. 664 748 290

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: Projekt Nowy Start w Małopolsce z EURESEM

 

Projekt „Nowy Start w Małopolsce z EURESem” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

 

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie