Powrót

Rozwód

Rozwód

 Zdarza się, że po dłuższym okresie pobytu za granicą jednego z małżonków małżeństwo się rozpada. Jednocześnie Polacy coraz częściej zawierają małżeństwa i coraz częściej rozwodzą się za granicą. Rozwód za granicą można uzyskać tylko w określonych sytuacjach. Miejsce, w którym toczy się sprawa rozwodowa, jest bowiem ściśle związane z miejscem zamieszkania małżonków oraz ich obywatelstwem.

Jeśli przebywający na emigracji rodzic uchyla się od płacenia alimentów, należy w pierwszej kolejności uzyskać w Polsce wyrok sądowy zasądzający od zobowiązanego alimenty w określonej wysokości. Dopiero wtedy można rozpocząć egzekwowanie świadczenia alimentacyjnego.

W tej części rozdziału dowiesz się: