Powrót

Rejestracja rozwodu przeprowadzonego za granicą

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2015-11-24

Tagi: Małżeństwo, Sąd

Rejestracja rozwodu przeprowadzonego
za granicą

Rozwód, unieważnienie małżeństwa, separacja i zniesienie separacji powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w zapisach aktu małżeństwa.

W wypadku rozwodu za granicą należy dopełnić formalności również w Polsce. Sposób postępowania nie jest jednak jednolity i zależy od tego, w jakim państwie zostało wydane orzeczenie rozwodowe.

Jeżeli orzeczenie zostało wydane w którymś z państw członkowskich UE, to wyrok taki wywołuje skutki prawne w Polsce ex lege (z mocy prawa), bez konieczności przeprowadzenia postępowania o uznanie orzeczenia.

Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku wyroków wydanych przez sądy państw, z którymi łączą Polskę umowy wielostronne lub dwustronne przewidujące wzajemne uznawanie z mocy prawa wyroków rozwodowych, m.in.: Białorusi, Rosji, Ukrainy. Sytuacja taka będzie miała miejsce również w odniesieniu do orzeczenia sądu państwa obcego lub rozstrzygnięcia innego organu państwa obcego, jeśli podlega ono uznaniu na podstawie przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego (KPC).


Najczęściej zadawane pytania

Więcej informacji

Podstawa prawna


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?