Powrót

Praca

Praca

Poszukiwania pracy w Polsce najlepiej zacząć już na etapie planowania powrotu. Ideałem jest sytuacja, w której znajdziemy zatrudnienie w kraju jeszcze podczas pobytu za granicą i wrócimy do Polski po to, żeby objąć konkretną posadę.

Praca za granicą jest często okazją do zdobycia różnego rodzaju doświadczeń i umiejętności, które mogą zwiększyć szanse na sukces na rynku pracy po powrocie do kraju. Dlatego tak istotnym jest, aby nasze dodatkowe umiejętności mogły być uznane w Polsce i stanowić atut w rozmowach z pracodawcą. Uznawanie kwalifikacji zawodowych jest szczegółowo regulowane przez przepisy Unii Europejskiej. Podobnie jest w przypadku stażu pracy za granicą – specjalne przepisy regulują, w jaki sposób udokumentowane okresy zatrudnienia za granicą są zaliczane do okresów pracy w Polsce w zakresie uprawnień pracowniczych.

W tym rozdziale nasze porady ujęte zostały w następujących artykułach: