Powrót

Paszport

Paszport

Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Dokument ten uprawnia do przekraczania granicy, pobytu za granicą oraz poświadcza tożsamość osoby i obywatelstwo polskie. W Polsce wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju, a za granicą w placówce dyplomatyczno - konsularnej.
Paszport odbiera się osobiście w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek.

Rozdział o dokumentach paszportowych zawiera artykuły: