Powrót

Nabycie obywatelstwa polskiego

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-04-25

Nabycie obywatelstwa polskiego

Każdy dorosły cudzoziemiec będący członkiem rodziny może nabyć obywatelstwo polskie na zasadach ogólnych w drodze nadania przez prezydenta RP.

Tryb ten opisany został w artykule „Nabycie obywatelstwa polskiego”.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim