Powrót

Pozostali członkowie rodziny - cudzoziemcy

Pozostali członkowie rodziny – cudzoziemcy

 Powrót do Polski z małżonkiem cudzoziemcem wiąże się z formalnościami związanymi z jego pobytem czy pracą na terytorium Polski. Należy jednocześnie pamiętać, iż określone formalności związane z legalizacją pobytu dotyczą również członków jego rodziny, na przykład rodziców, jeśli chcą oni zamieszkać w Polsce.

W tej części rozdziału dowiesz się: