Back

Rodzina

Rodzina

Informacje dotyczące rodziny powracającej z emigracji Jeżeli za granicą przebywaliśmy razem z rodziną, decydując się na powrót do kraju, będziemy musieli załatwić związane z tym formalności. Mogą one dotyczyć między innymi rejestracji w Polsce małżeństwa zawartego za granicą, legalizacji pobytu w Polsce współmałżonka – cudzoziemca, jak i nabycia przez niego polskiego obywatelstwa.

Wiele spraw do załatwienia pojawia się również wtedy, gdy do Polski przeprowadzamy się z dzieckiem. Kluczowe jest rozwiązanie problemów związanych z edukacją i porównywalnością programów szkolnych.

Zdarzają się przypadki, że po dłuższym okresie pobytu jednego z małżonków za granicą związek się rozpada. Jednocześnie Polacy coraz częściej zawierają małżeństwa i rozwodzą się za granicą. Wszystkie te zdarzenia oznaczają konieczność załatwienia określonych formalności.

W tym rozdziale dowiesz się m.in.:

 • Małżonek / partner cudzoziemiec
  Jak zawrzeć lub zarejestrować małżeństwo z cudzoziemcem w Polsce? Jak zalegalizować jego pobyt
  w kraju?
 • Dzieci
  Na jakich zasadach dziecko urodzone za granicą może otrzymać polskie obywatelstwo? Jak załatwić formalności związane z urodzeniem dziecka za granicą i przeniesieniem go do polskiej szkoły?
 • Pozostali członkowie rodziny – cudzoziemcy
  W jaki sposób zalegalizować w Polsce pobyt członka rodziny cudzoziemca niebędącego jego dzieckiem?
 • Rozwód
  Jakie formalności należy załatwić w Polsce w przypadku rozwodu przeprowadzonego za granicą?
 • Sprawy rodzinne i sąd
  Na jakich zasadach uznawane są w Polsce wyroki w sprawach rodzinnych?
 • Utrata bliskiej osoby
  Jakich formalności należy dopełnić, aby pochować w Polsce osobę zmarłą za granicą?
 • Przywrócenie obywatelstwa polskiego cudzoziemcom
  Kto może starać się o przywrócenie obywatelstwa polskiego? Gdzie należy składać wnioski?