Back

Paszporty i paszporty tymczasowe

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2015-03-24

Tagi: Paszport, Obywatelstwo, Dziecko

Paszporty i paszporty tymczasowe

Każdy obywatel polski ma prawo do otrzymania paszportu. Dokument ten uprawnia do przekraczania granicy, pobytu za granicą oraz poświadcza tożsamość osoby i obywatelstwo polskie.

Paszporty są wydawane na okres:

  • 10 lat od daty wydania, dla osób powyżej 13 roku życia
  • 5 lat dla dzieci w przedziale wiekowym do 13 lat

Paszporty mają formę książeczki. Paszporty wydawane od
28 sierpnia 2006 r. zawierają zakodowane w warstwie elektronicznej dokumentu dane biometryczne jego posiadacza – wizerunek twarzy, a od 29 czerwca 2009 r. – również odciski palców.

Paszport tymczasowy wydaje się:

  • obywatelom polskim przebywającym za granicą, na czas oczekiwania przez nich na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • obywatelom polskim przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu;
  • obywatelom polskim przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
  • osobom przebywającym w Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową;
  • osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy.

Dopuszcza się możliwość wydania paszportu tymczasowego
z urzędu osobom przebywającym za granicą, które nie mają dokumentu paszportowego, jeżeli przemawiają za tym ważne okoliczności.

Paszport tymczasowy nie zawiera danych biometrycznych. Jest ważny na określony w nim czas, ale nie dłużej niż 12 miesięcy.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?