Back

MRPiPS: Najważniejsze zmiany w 2018 roku

Początek roku niesie ze sobą sporo zmian w polityce rodzinnej, polityce społecznej i polityce zatrudnienia. W praktyce oznacza to m.in. wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.

Czytaj więcej na stronach serwisu         

Źródło: Serwis internetowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, „Najważniejsze zmiany w 2018 roku”, 9.01.2018