Formalności przed - Wielka Brytania Formalności przed - Wielka Brytania

Powrót

W jaki sposób mogę przenieść zasiłek dla bezrobotnych z UK do Polski?

Otrzymałem zasiłek dla poszukujących pracy w Wielkiej Brytanii. Czy mogę go przenieść do Polski? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Jeżeli uzyskał Pan prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia w państwie swojego ostatniego zatrudnienia, którym był kraj Unii Europejskiej i wraca Pan do Polski w celu poszukiwania pracy, ma Pan prawo do transferu zasiłku dla bezrobotnych. Należy w tym celu uzyskać odpowiedni dokument PD U2 uprawniający do transferu zasiłku (dawny formularz E 303).

Jednocześnie trzeba pamiętać, iż transferowany za granicę może zostać jedynie brytyjski Cintribution-Based Jobseeker’s Allowance, natomiast Income-Based Jobseeker’s Allowance nie może być transferowany do Polski.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Powrotniku w Formalnościach przed powrotem z Wielkiej Brytanii oraz w artykule Transfer zasiłków dla bezrobotnych z krajów Unii Europejskiej.