Назад

Warszawa - Spotkanie świąteczne dla osób powracających z emigracji

Fundacja "Sto Pociech" zaprasza osoby, które wróciły z emigracji do udziału w spotkaniu świątecznym.

Spotkanie świąteczne odbędzie się 10 grudnia 2016 r. o 17:30 w restauracji Kultura, ul. Krakowskie Przemieście 21/23.

Będzie to okazja, aby w przedświątecznej atmosferze i przy tradycyjnych polskich potrawach, poznać innych powrotowiczów, zapoznać się z tradycjami świątecznymi z całego świata oraz spędzić razem miły wieczór.

Zgłoszenia i informacja: powroty@stipociech.pl, www.facebook.com/powrotyWarszawa

Projket jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą.

Źródło: Fundacja "Sto Pociech", 30.11.2016