Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne

Назад

Pracuję za granicą. Czy utracę prawo do zasiłku w Polsce gdy sam zrezygnuję z pracy?

Witam planuje powrót do kraju z Irlandii w najbliższym czasie po 2 letnim okresie pracy u jednego pracodawcy. Zamierzam się sam zwolnić z pracy. Czy utracę prawo do zasiłku w Polsce gdy sam zrezygnuje?

Jeżeli sam Pan zrezygnuje z pracy, to po powrocie do Polski będzie mógł Pan ubiegać się o przyznanie prawa do zasiłku. Jeśli nabędzie Pan prawo do zasiłku dla bezrobotnych po powrocie do kraju (oczywiście, jeżeli zostanie Pan uznany za pracownika powracającego), to ze względu na fakt, że to Pan wypowiedział umowę o pracę dla pracodawcy, po przyznaniu prawa do zasiłku będzie Pana obowiązywała karencja - 90 dni od dnia rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy - w jego wypłacie.

Biorąc pod uwagę powyższe, Pana zasiłek będzie wypłacony dopiero po 90 dniach od dnia zarejestrowania się w PUP i okres otrzymywania zasiłku będzie pomniejszony o okres karencji. Jeżeli zatem nabędzie Pan prawo do zasiłku na okres 6 miesięcy, to zasiłek będzie wypłacany dopiero po upływie 3 miesięcy i tylko przez okres 3 miesięcy, czyli przez okres pomniejszony o okres karencji.